2017. november 30. napján megalakult az Érdi Közéleti Kerekasztal. A Kerekasztal tevékenységével a gyülekezési, véleménynyilvánítási és kommunikációs alapjogok kiteljesedéséhez kíván hozzájárulni, lehetőséget teremteni a kulturált, mások jogait nem sértő véleménynyilvánításhoz, vitához, mások meggyőzéséhez, véleményének formálásához, továbbá a közösségteremtéshez.

A Kerekasztal alapvetően az érdi közélet alakítására, megvitatására biztosít lehetőséget, de az előző bekezdésben foglaltaknak megfelelően teret enged egyéb országos és globális témák felvetéséhez, megbeszéléséhez, amennyiben az hozzájárul a lokális, érdi problémák megvitatásához is.

A Kerekasztal az érdi közélet és közbeszéd európai értékrendeket viselő alakításának érdekében fejti ki működését. Tagjai szuverén, a felelős értelmiség jegyeit magukon viselő polgártársak. A Kerekasztal nem pártok szócsöve, nem a pártok és jelölőszervezetek egyezkedési fóruma. A Kerekasztal az érdi közéletben kíván részt venni és nem a napi politikai acsarkodásokban.

A Kerekasztal igényt támaszt a helyi politikai döntéshozatal nyilvános és demokratikus módon történő - pozitív értelemben vett - befolyásolására is; javaslataival, kritikai észrevételeivel elősegíteni kívánja a helyi hatalomgyakorlás demokratikusabbá és átláthatóbbá válását.

A Kerekasztal deklaráltan politikai célokkal jöt létre, de pártoktól, pártpolitikától mentes. A Kerekasztal tagja párt és egyéb szervezet nem lehet. A Kerekasztal tagjaival szemben nem követelmény, hogy pártsemlegesek legyenek, de párttagságuk, szervezet nevében vállalt feladatuk, jelöltségük, egyéb elköteleződésük a Kerekasztal tagjai előtt ismertek.

A Kerekasztalt azok regisztrált tagjai működtetik, az informatikai háterét - ezzel a széles nyilvánosságot - az érdlakó.hu blogportál biztosítja.

 

Az alapítók névsora:

 • Andrasek Mónika
 • Balla Imre
 • Bódis Mária
 • Csengeri Attila
 • Csornai Károly
 • Dr. Csőzik László
 • Fehér Zsolt
 • Dr. Harnos Andrea
 • Illés Árpád
 • Krausz György
 • Németh Antal
 • Romhányi Judit
 • Segesdi János
 • Szabó István
 • Szécsi Barbara
 • Szűcs Gábor
 • Turcsán Szabolcs
 • Uhri Bálint
 • Varga Illés Levente
 • Vultur Csaba
 • Dr. Szabó Károly

 

Az alapítást megelőző felhívás: Kezdeményezzük az Érdi Közéleti Kerekasztal megalapítását

 

Szeretne friss cikkeinkről értesülni? Iratkozzon fel  oldalunkra!

 

Írd meg ide!